Ovdje možete preuzeti radnu agednu događaja u BUDVI!

Lokacija hotela u kojem će biti smješteni učesnici konferencije!
Lokacija "Hotel Budva"-ovdje se realizuje konferencija 2.juna 2019.
Preuzmite spisak odabranih postera!