1. Aleksandra Stanković, OŠ "Vasa Pelagić" Beograd, Republika Srbija
 2. Alenka Oreščanin, OŠ "Marija Trandafil" Veternik, Repubilka Srbija
 3. Andrijana Šikl Erski, OŠ “Jovan Ristić” Beograd, Republika Srbija
 4. Biljana Ilieva, OOU "Sv.Kliment Ohridski” Skopje, RS Makedonija
 5. Biljana Pipović, Gimnazija "Stevan Jakovljević", Vlasotince, Republika Srbija
 6. Branka Ranisavljević, Karlovacka gimnazija, Sremski Karlovci, Republika Srbija
 7. Darina Poljak, OŠ “Mlada Pokolenja” Kovačica, Republika Srbija
 8. Desanka Ristić, OŠ “Vuk Karadžić” Kikinda, Republika Srbija
 9. Elizabeta Filipova, OOU Tode Hadzi-Tefov, Kavadarci, RS Makedonija
 10. Enes Avdičević, JU OŠ “Teočak” Teočak, Bosna i Hercegovina
 11. Gordana Milačić, OŠ "Sveti Sava" Kragujevac, Republika Srbija
 12. Irena Zlatković, OŠ “Čegar kula” Niš, Republika Srbija
 13. Ivana Bašić, OŠ Opuzen, Republika Hrvatska
 14. Ivana Milić, OŠ “Milan Vukotić”, Golubovci, Crna Gora
 15. Larisa Zhulina-Mitovski, OOU ”Јoаkim Кrčovski” Кriva Palanka RS Makedonija
 16. Marija Bikovska, OOU “Gjorgjija Pulevski”, Skoplje, RS Makedonija
 17. Marija Bjeljac, Gimnazija "Svetozar Marković" Novi Sad, Republika Srbija
 18. Marija Maksimova, DM UC “Sergej Mihajlov” Štip, RS Makedonija
 19. Marija Varsamis Simonovska, OOU "Dimitar Miladonov", Skopje, RS Makedonija
 20. Marina Njerš, Gimnazija "Fran Galović" Koprivnica, Republika Hrvatska
 21. Marina Stojanovska, PMF, UKIM, Skoplje, RS Makedonija
 22. Marinela Šćepanović, ŠOSO "Vuk Karadžić" Sombor, Republika Srbija
 23. Milanka Stankić, OŠ “Sveti Sava", Subotica, Republika Srbija
 24. Milica Mališić, OŠ "Aleksa Šantić", Kaluđerica, Beograd, Republika Srbija
 25. Milijana Gajić, PU Čukarica Beograd, Republika Srbija
 26. Miloš Jeftić, ТŠ "Мilenko Verkić Neša" Pećinci, Republika Srbija
 27. Miluša Žugić, JU OŠ "Bajo Pivljanin" Donja Brezna, Crna Gora
 28. Mirjana Trbojević, Gimnazija Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 29. Miroslava Knežević Saša, JU OŠ "Grbavica II" Sarajevo, BiH
 30. Nada Đaković, Gimnazija  Mrkonjić Grad, Bosna i Hercegovina
 31. Olivera Kolarić, OĐ “Žabare”, Žabare, Republika Srbija
 32. Olivera Nedić, JU OŠ "Sveti Sava" Doboj, Bosna i Hercegovina
 33. Remzo Destović, OŠ "Jovan Jovanović Zmaj", Novi Pazar, Republika Sbija
 34. Slavka Klikovac, OŠ “MIlan Vukotić” Golubovci, Crna Gora
 35. Spomenka Divljan, PU “Radost”, Novi Banovci, Repubika Srbija
 36. Stojan Manolev, SOU  “Goce Delčev”, Valandovo, Severna Makedonija
 37. Suzana Ivanović, OŠ "Car Konstantin", Niš, Republika Srbija
 38. Tanja Olear Gojić, OŠ “Dragan Lukić" Beograd, Republika Srbija
 39. Tatjana Stanković, ETŠ "Nikola Tesla", Pančevo, Republika Srbija
 40. Vesna Lazarević, OŠ "Borivoje Ž. Milojević" Krupanj, Repubika Srbija
 41. Vesna Milenović, OŠ" Vuk Karadžić" Žitkovac", Republika Srbija
 42. Vesna Nusic, PU "Naše dete" Vranje, Republika Srbija
 43. Violeta Panev, OOU “Vlado Tasevski”  Skopje, RS Makedonija
 44. Vojka Milovanović,  OŠ "Dositej Obradović " Požarevac, Republika Srbija
 45. Željka Milošević Paro, Škola likovnih umjetnosti Split, Republika Hrvatska