Ovdje možete preuzeti radnu agendu događaja u Skoplju!

Lokacija hotela u kojem će biti smješteni učesnici konferencije!
Lokacija Dečji kulturni centar-DKC-Skoplje
Lokacija "Kinoteka na Makedonija"-ovdje se realizuje konferencija 2.marta 2019.