Učiteljica u OŠ Sveti Sava u Barama, nadomak Knića u Republici Srbiji. U školi radi više od dve decenije i to sv evreme u malim seoskim školama, takozvanim nepodeljenim odlejnjima gde se nastava odvija paralelno u više razreda, najčešće u četiri. Ima zvanje smostalni pedagoški savetnik.

Smatra da za dobru nastavu nije važna količina dobrih ideja, metoda i tehnika, već njihov pravilan odabir izbor i ravnoteža. Da bi uspešno obavljala svoj posao opredelila se na stalno stručno usavršavanje, jer smatra da rezultate istraživanja stalno treba primenjivati i proveravati u praksi. Ne voli monotoniju i statičnost jer je siguran da to vodi nazadovanja.

Odabran je za savetnika – spoljnog saradnika Ministarstva prosvete Republike Srbije. Spoljni saradnik Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja – Centra za razvoj programa i udžbenika i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Član je Komisije Ministarstva prosvete za polaganje ispita za licencu.  

Osnivač i predsednik Udruženja gružanskih učitelja; Organizator Stručnog skupa Pokrenimo se; Realizator Obuke nastavnika za ostvarivanje programa nastave i učenja orijentisane na proces i ishode učenja; 27 prezentovanih radova na skupovima u zemlji, kao i međunarodnim i 26 publikovanih radova u stručnim časopisima, bazama... Autor dva akreditovana seminara: • Preispitaj sebe – unapredi praksu • Vannastavne aktivnosti ogledalo škole Ako ličnu i profesionalnu filozofiju jedne seoske učiteljice shvatimo kao lepotu življenja i uživanje u radu, budite sigurni da su i deca koja žive na selu, uprkos nedostacima ruralne sredine, ipak u velikoj prednosti u odnosu na svoje vršnjake u gradu. Posao seoske učiteljice beskonačno crpi prirodne resurse. Deca obožavaju tajne, tajne su u prirodi. Zbog svega ovoga, lako je iskoristiti ono što je svakoga dana pred radoznalim očima učenika. Takva je misija seoskih učitelja!