Profesorica je ruskog jezika i književnosti u JU OŠ Pavle Rovinski u Podgorici, u Crnoj Gori. Ima zvanje višeg savjetnika u nastavi.

Pored matičnog fakulteta, završila je i studije za profesionalni razvoj u oblasti specijalnog i inkluzivnog obrazovanja.

Sa učenicima je učestvovala na brojnim književnim, literarnim konkursima i takmičenjima. Na Državnom takmičenju u znanju, sa učenicima je 9 puta osvajala prva mjesta, a na Međunarodnom takmičenju u Moskvi i S. Peterburgu, 4 puta 3. treće i prvo mjesto.

Vodi Udruženje Predavači ruskog jezika u Crnoj Gori.

Recenzent je udžbeničkog kompleta za ruski jezik (6/7/8 razred), Dijalog 1 i 2, Zavod za školstvo Crne Gore. Koautor je predmetnog programa za ruski jezik kao fakultativni i predmetnog programa za ruski jezik kao 2. strani jezik, Zavod za školstvo Crne Gore. Koautor je Priručnika za ocjenjivanje - Zavod za školstvo Crne Gore 2019. godine.

Koautor je programa za usavršavanje i akreditaciju seminara za profesore ruskog jezika, Zavod za školstvo Crne Gore. Održala je četiri seminara Planiranje i programiranje u nastavi, a na koijma se pojavljuje i kao autor. 

Nosilac je priznanja Mentor godine - Ispitnog centra Crne Gore. Dva puta je nagrađivana i za popularizaciju ruskog jezika u Crnoj Gori, od strane Rossotrudničestva. Nosilac je nagrade iz Fonda za kvalitet talente Za odličan pet, Ministarstvo prosvjete Crne Gore januar 2019. Dobitnik je  priznanja Najbolji nastavnik  bivše Jugoslavije, ANN EX YU, Skoplje, mart 2019. godine. Dobitnik je Puškinove medalje, državne nagrade Ruske Federacije, jun, 2019. godine.