Nastavnik je italijanskog, kao drugog stranog jezika u starijim razredima OŠ Ljuba Nešić u Zaječaru i OŠ Vladislav Petković DIS u Grljanu. Predaje i građansko vaspitanje, i u skladu sa ciljevima održivog razvoja, radi na različitim temama, kao što su dečija prava, neravnopravnost među polovima, razvoj empatije, zagađivanje plastičnim otpadom.

Tri godine je Majkrosoft inovativni edukator ekspert (MIEE) i Skajp Master nastavnik (SMT). Sasvim je razumljivo što u nastavi obilato koristi Majkrosoftove proizvode za personalizovano učenje u nastavi, kao što su: Skajp, Svej, FlipGrid. Pored toga, u svoju nastavničku praksu uvela je i STEM sadržaje (Nauka, Tehnologija, Inženjerstvo, Matematika) kako bi predmete, koje predaje, povezala sa realnim životnim situacijama. Cilj joj je da njeni učenici sami dođu do rešenja nekog problema koristeći istraživački rad, kritičko mišljenje, svoje jake strane ličnosti, vršnjačku saradnju i sl.

Kroz nekoliko itvining (etwinning) međunaradnih projekata i putem virtuelne učionice, svoje đake povezuje sa svetom i daje im priliku da razmene svoje znanje i ideje sa učenicima iz različitih zemalja. N ataj način, oni uče kako da pozitivno komuniciraju sa drugovima druge nacije, da su otvoreni prema običajima i tradicijama različite kulture, i da identifikuju zajedničku matricu. Ovo iskustvo im pruža priliku da se zbliže sa svojim vršnjacima, što utiče na širenje vizije kod njenih učenika o drugim kulturama i načinu života drugačijeg od njihovog.

U školi, u kojoj radi, koordinator je za AFS Interkultura Srbija i prošle godine je uspešno realizovala prvu razmenu odeljenja sa italjanskim gradom Lekom.

Kao rukovodilac Tima za karijerno vođenje i savetovanje, bavi se i profesionalnom orijentacijom učenika sedmog i osmog razreda, putem organizovanja praćenja vebinara od strane učenika, upoznavanja sa srednjim školama u regionu i osmišljavanjem karijernih radionica za učenike.

Konstantno teži da svoj nastavnički pristup poboljša u skladu s veštinama učenja za 21.vek.