Mr Mirsada Šabotić profesorka je crnogorskog- srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika I književnosti. U obrazovanju radi od 1991. godine. Od samog početka započela je jedan vid interaktivne nastave, organizovala debate, okrugle stolove, panel diskusije, održavala časove van učionice, sarađivala sa lokalnom zajednicom, povezivala nastavu sa životom u svijetom. Mirsada je do današnjeg dana ostala dosljedna svom cilju da stvori školu bez zidova i kroz projektnu nastavu mlade ljude upućuje ka vrijednostima koje će od njih napraviti globalne građane 21. Vijeka.

Rukovodilac je nekoliko projekata: Poezijom protiv ejdžizma, Svi u vrtić, Ženskim pismom protiv selektivnog, Mališanima s ljubavlju, Pozorištem protiv poroka.
Mirsada je i književnica i književna kritičarka. Za svoj književni rad dobila je 11 domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja. Mirsadin bogat književni opus i uspjeh motivisao je i njene učenike da se oprobaju u objavljivanju kniga, pri čemu im ona svesrdno pomaže. To je rezultiralo sa 14 učeničkih autorskih knjiga, i sa 40 radova (istraživački radovi, novinski članci, priče, pjesme, 4 kratka filma za koje su pisali scenario i imali oko 50 nastupa u zemlji I inostranstvu). Pod njenim mentorstvom učenici su osvojili 26 državnih i međunarodnih nagrada. Napisala je i režirala 24 pozorišne predstave. Humanitarni je radnik, piše za lokalne novine, član je žirija Međunarodnog muzičkog takmičenja „Zlatna pahulja“ kao i medjunarodne pjesničke manifestacije Seošnica, član žirija za opštinsku nagradu za obrazovanje u zajednici, član nekoliko upravnih odbora u ustanovama kulture i obrazovanja, predstavnik roditelja u forumu MNE, za neformalnu edukaciju mladih. Predstavljena je u Leksikonu najistaknutijih žena u državi.

Objavila je 90 stručnih radova u časopisima i zbornicima u zemlji i inostranstvu. Dobitnica je niza nagrada u obrazovanju:- nagrada za kvalitet I talente- Ministarstvo prosvjete Crne Gore, nagrada Najžena 21. vijeka u oblasti obrazovanja na prostorima ex Jugoslavije, nagrada za profesora na srednjoškolskom takmičenju, Budućnost (i) evropske solidarnosti, u sklopu TransSol projekta organizovanog od strane Europskih alternativa u Briselu, 2018, Zlatna plaketa za preduzetništvo u kulturi i obrazovanju 2017.- Univerzitet u Travniku, Šantićevo pero za mentorstvo i umetnička dostignuća u afirmaciji talenta mladih na festivalu Šantićevi Dani - Beograd 2017, nagrada Iskre za filantropiju - za individualni doprinos, Fond za aktivno građanstvo , 2015, Državna nagrada Oktoih za izuzetne rezultate ostvarene u oblasti obrazovanja i vaspitanja za učenički i studentski standard standarde u Crnoj Gori, Ministarstvo obrazovanja, Crna Gora, 2015, nagrada opštine Rožaje za poseban doprinos u kulturi i obrazovanju - Rožaje, 2011.

Ambasador je obrazovanja Crne Gore u Foremost Fondaciji sa sjedištem u Pakistanu. Nominovana za nagradu Global Teacher Prize 2018.​