Profesorica muzičkog obrazovanja u Makedoniji, sa radnim iskustvom od 23 godine. Dirigent u školskom horu u svojoj školi i dobitnik je nekoliko državnih nagrada i niza nastupa u zemlji i inostranstvu.

Autor je  mnogih dječjih pjesama, a neke od njih su i nagrađivane. Posebno drage su joj nagrade na festivalu Kreativna čarolija. Autor je mjuzikla #FNNB.

Učestvuje u mnogim međunarodnim projektima, a posebno iskustvo je dobila od projekta ACES, sa kojim je imala priliku da razmijeni iskustva sa kolegama iz Centralne Evrope. Trener u nekoliko projekata, a poslednji na kojem je radila je Projekt za međuetničko obrazovanje. Recenzent 3 udžbenika muzičkog obrazovanja. Član je tima koji je pripremio novi muzički obrazovni program za 6, 7, 8 i 9 razred (januar-mart, 2019.).

Objavila je nekoliko naučnih radova i učestvovala na mnogo konferencija i naučnih skupova. Godine 2010. magistrirala  je na temu Formativno nasuprot sumativnog ocenjivanja po predmetu muzičko obrazovanje  i Komponente stručnog usavršavanja kod nastavnika  muzičkog obrazovanja.

Primjere dobre nastavničke prakse objavljivala je u više kataloga i časopisa. Njoj posebno draga nagrada je i priznanje za zalaganje u kulturi i obrazovanju koju je dobila 2018. godine od opštine Negotino.