Učiteljica je u OŠ "Mejdan" u Tuzli, u Bosni i Hercegovini. Trenutno je na mestu donosioca odluka i obavlja funkciju direktora škole u kojoj radi. Ima zvanje 

Svoju profesionalnu karijeru započinje 1995. godine u JU OŠ Novi Grad  te je nastavlja 1997. godine u JU OŠ Simin Han na poslovina nastavnika razredne nastave. 2013. godine imenovana  je za direktoricu JU OŠ Mejdan gdje se i danas nalazi. Ima zvanje savjetnik. U svom radnom angažmanu postigla je zapažene rezultate kako na općini Tuzla tako i na području Bosne i Hercegovine.

Među prvim je učiteljicama koje su počele sa sprovođenjem procesa inkluzije na području Bosne i Hercegovine.  Njen angažman oko sprovođenja procesa inkluzije su prepoznali u MIOS- u (Međunarodne interaktivne osnovne škole), gdje unazad 10 godina radi kao trener za inkluziju. Volontirski radi i u URODIOL TK (Udruženje roditelja onesposobljene djece i onesposobljenih lica TK), takođe na polju inkluzije.

Certificirani trener je CIVTAS-a za oblast edukacije nastavnika iz predmeta Građanskog obrazovanja za razrednu nastavu. Za svoj rad sa djecom sa teškoćama, 2001. godine nomirana  je za Ženu godine na polju humanosti, za područje Bosne i Hercegovine.

Koautor  je nekoliko priručnika za nastavnike na temu Inkluzija u nastavi. Objavlila je nekoliko stručnih članaka za edukaciju nastavnika iz polja inkluzije. Prošla mnoge edukacije vezane za obrazovanje. Među njima izdvaja: Aktivno učenje UNICEF, Javno zagovaranje CRS, CIVITAS – Trener za građansko obrazovanje, Interkulturalnost MIOS, Inkluzija- trener – MIOS, DUGA Sarajevo, SAVE THE CHILDREN, Učenje kroz dramu – ARTREACH FOUNDATION, SAD, Projektna nastava – MESTER PER BOSNIA, kao i sve edukacije Pedagoškog zavoda i Ministarstva za obrazovanje TK, koje su namjenjene nastavnicima u osnovnim školama.

Autor je i koautor nekoliko priručnika za rad nastavnika u školama. Njeno iskustvo iz prakse je objavljivala i izdavačka kuća Sarajevo Pablišing u svoji priručnicima za nastavu.Takođe, njeni radovi su pored stručnih časopisa za oblast obrazovanja na temu inkluzije, objavljivani i u stručnim časopisima Defektološkog fakulteta u Tuzli.

Imenovana je u Intervizionu grupu u okviru regionalnog projekta Razvoj interaktivnih otvorenih škola. Izabarana je za prvu predsjednicu Udruženja učitelja TK. U školskoj 2015/2016. lmenovana od Vlade TK kao član komisije za izradu pravilnika za ocjenjivanje u osnovnoj školi. 2017. godine imenovana u Radnu grupu za izradu Lokalnog plana za rješavanje problema Roma u gradu Tuzla.