Stojanka Duduchi profesorka je  jugoslovenske književnosti i makedonskog jezika. 1999. godine  je započela svoj radni vek na Akademiji i Srednjoj mornaričkoj školi u Splitu predajući makedonski jezik.  Svoj rad u obrazovanju nastavila u Kumanovu i okolini radeći sa učenicima albanske nacionalnosti u osnovnoj i  srednjoj skoli, a od 2000. godine u OŠ Krste Misirkov u Kumanovu, gde i danas prenosi svoja znanja i iskustva  sa puno entuzijazma i neiscrpne energije koju, kako kaže, dobija od svojih učenika.

Radeći sa učenicima različitog uzrasta  i nacionalnosti svoje časove prilagođava potrebama đaka trudeći se da  časovima pridoda i notu veselja i opuštenosti, takođe, trudi se da povezuje  nastavu sa životom i da neguje prave ljudske vrednosti, razvija ljubav prema knjizi i tradiciji, nauci  i lepoti kao univerzalnoj kategoriji.

Kontinuirano organizuje  i sprovodi kreativne radionice, muzičke, pesničke  i dramske večeri potaknuta željama i dečjim interesovanjima. Rukovodilac  je dramske i literarne sekcije. Motiviše đake da učestvuju na priredbama i takmičenjima na lokalnom, državnom  i međunarodnom nivou a oni joj uzvraćaju tako što su uvek među najzapaženijima i nagrađivanima.

Svoje učenike inspiriše svojom kreativnošću pišući pesme, priče, dramske tekstove i scenarije povodom značajnih datuma u školi, ali i van nje. Sarađuje sa gradskim, državnim  i nevladinim institucijama zalažući se i štiteći marginalizovane grupe učenika. Izuzetnu pažnju posvećuje najvišim moralnim vrednostima čoveka, neguje ih  i prenosi u svakom momentu kako u školi, tako i van nje kada sa učenicima organizuje nastavu u prirodi, posete važnim institucijama, istorijskim mestima,  rodnim kućama poznatih i značajnih ličnosti, bibliotekama, pozorištu i bioskopu.

Njeni učenici imaju privilegiju da putuju širom regiona, jer uz Stojankin mentorski rad neretko se plasiraju na različite festivale i takmičenja u dramskom, filmskom i literarnom  stvaralaštvu. Ona je od onih posvećenih nastavnika koji svoje neradne dane, slobodne vikende i dane raspusat koristi za putovanja sa svojim đacima i na taj način im širi vidike i osećaj pripadnosti svetu.

Koordinatorka je za Makedoniju internacionalnog projekta A Magical Intercultural Friendship Network  koji se u prvom modulu realizovao za skoro 10 hiljada učenika iz 30 država širom sveta. Zahvaljujući njenom odgvornom i predanom radu iz Makeodnije je u ovom projektu učestvovao rekordan broj učesnika, skoro da nije bilo makedonskog grada zainteresovanog da bude deo ove inetrkuturalne mreže prijateljstva.

Stojanka, posvećena svom poslu, kreativna  i inovativna, uvek je u potrazi za novim izazovima. Svesrdno prihvata nove ideje za novo vreme u korist svojih učenika i njihovog aktivnog uključivanja u 21. vek.