Učiteljica u OŠ Mladost na Novom Beogradu, u Republiici Srbiji. Ima zvanje pedagoški savetnik.

Specijalizirala na metodici nastave matematike, na temu Vidovi rada sa decom darovitom za matematiku

Realizator je dva akreditovana seminara za učitelje, i to Grafičko prikazivanje sadržaja-put ka strukturisanom znanju i Radionica basnopisaca-inovativne metode, koncepti kreativne korelacije i aktuelnosti sveta basne. Autor je priručnika Istražujemo svet oko nas - priručnik za nastavnike (sa pripremama) za prvi razred, BIGZ, 2016. Recenzent je udžbenika Priroda i društvo za 3 .razred osnovne škole, Kreativni centar. Stalni saradnik je internet časopisa za podsticanje dečijeg stvaralaštva Tabla, od koga je dobila i priznanje Najbolji saradnik u 2016. godini. Pisala je i objavljivala članke namenjene obrazovanju. Urednik je i administrator sajta Baš je lepo biti dete. 

Za svoj rad sa učenicima, na konkursima primera dobre učiteljske prakse je dva puta nagrađivana prvom nagradom. Do sada je devet radova prezentovala na Saborima učitelja Republike Srbije. Sa svojim učenicima se rado uključuje u nacionalne i međunarodne projekte na kojima zajedničkim snagama osvajaju funkcionlana znanja. Osim toga njeni učenici često postižu i zapažene rezultate na matematičkim takmičenjma, literarnim i likovnim konkursima. 

Za svoj doprinos u oblasti obrazovanja dobila je nekoliko nagrada i priznanja kao što su: Najbolji edukator Srbije za 2016. i Najbolji nastavnik bivše Jugoslavije tokom 2019. godinu.

Član je Društva učitelja Beograd i Saveza učitelja Srbije, a jedno vreme je bila angažovana i kao član stručnih komisija u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, za pripremu predloga za odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za oblasti matematika i opšta pitanja nastave.