JAVNI POZIV ZA PREDAVAČE, IZLAGAČE I PROMOTERE NASTAVNIČKOG STVARALAŠTVA

Beograd, 31.oktobar-3.novembar, 2019.

 

 

Asocijacija najboljih nastavnika bivše Jugoslavije

organizuje 3.regionalnu konferenciju pod nazivom

“Svijet obrazovanja briše granice",

 

 

Nastavnici cijelog svijeta jesu posebni, ali nastavnici Balkana se razlikuju. Preživjeli su strahote raspada države u kojoj su rođeni. Probudili su se u novim, sada svojim državama, imaju danas svoje nacionalne heroje, svoj jezik, grade svoju istoriju. Međutim, i dalje su zadržali rezilijentnost, stečenu životom na ovim prostorima. Imaju i zajedničku osobinu istrajavanja, uprkos svemu. Uprkos malim platama, uprkos nemogućim uslovima rada, uprkos nepoštovanju profesije od strane društva, nastavnici bivše Jugoslavije uspijevaju da opstanu i zadrže u sebi tu iskru inspiracije i motivacije za vraćanje duga svojoj zemlji, svome narodu i svojim potomcima.
Zato, mi iz Asocijacije, želimo da, konačno, i prostor bivše Jugoslavije uhvati korak sa najboljima u svijetu, da postanemo vidljiviji i da nastavnici sa ovih prostora budu, u budućnosti, primjer za ugled nastavnicima svijeta, kao što su oni, nama, danas.

Da li je zadatak koji smo sebi postavili preambiciozan?
Vjerujemo da jeste, isto kao što vjerujemo i da je cilj dostižan, ako napravimo dovoljno jaku i veliku mrežu. Zato vas pozivamo da doprinesete našoj namjeri, tako što ćete se sa nama povezati dajući svoj doprinos 3.regionalnoj konferenciji u jednoj od sljedeće tri kategorije:


1.Predavač na konferenciji

Ukoliko imate potrebu i želju da budete jedan od predavača u okviru 3.regionalne konferencije “Svijet obrazovanja briše granice, potrebno je da uradite predavanje na jednu od tema:

  • Na Dositejevom putu
  • Ja sam lider obrazovanja koji je pomjerio/la granice...
  • Da sam ja ministar prosvjete, ja bih…

Potrebno je da predavanje, u trajanju do 10 minuta, postavite putem ovog formulara, najkasniji do 25.avgusta 2019.godine. Molimo vas da imate u vidu da ćete govoriti pred publikom, od preko 400 prisutnih, da će vas slušati najbolji nastavnici regiona, pa zbog svega toga se potrudite da budete autentični, zanimljivi, ubjedljivi i drugačiji.
Pored predavanja, molimo vas da nam pošaljete i link do jednog vašeg medijskog nastupa, iz kojeg možemo da se upoznamo sa vašim govorničkim sposobnostima (ovo je uslov da, uopšte, uzmemo vaše predavanje u razmatranje).

 

2.Izlagač na konferenciji

Ukoliko imate potrebu i želju da budete jedan od izlagača na 3.regionalnoj konferenciji “Svijet obrazovanja briše granice” potrebno je da osmislite i napravite “Interaktivnu knjigu” (modifikovani Lapbook) na temu:

  • Od Dositeja do danas
  • Obrazovanje moje zemlje
  • Moja karijera u slici i riječi
  • Naše projektno iskustvo

Vašu Interaktivnu knjigu oplemenite crtežima, fotografijama, tekstom, novinskim člancima, dijagramima, specijalnim džepovima, vremenskom lentom, različitim ukrasima, interaktivnim dodacima i drugim materijalima, a sve u cilju da publici što vjernije dočarate jednu od gore navedenih tema. Potrebno je da vaša interaktivna knjiga bude minimalno dimenzija 80x50cm, da ima najmanje 5 strana, da može da se otvara i lista.
Jako je važno da unutar ove knjige ponudite spektar idejnih rješenja koja, u paketu ili pojedinačno, mogu poslužiti drugim nastavnicima za realizaciju nekih njihovih nastavnih ideja. Potrebno je da, najdalje do 25.avgusta 2019, pošaljete video snimak ili par fotografija, najmanje ¼ ove “Interaktivne knjige”.


3.Promoter nastavničkog stvaralaštva na konferenciji

Ukoliko imate potrebu i želju da budete jedan od promotera stvaralaštva na 3.regionalnoj konferenciji "Svijet obrazovanja briše granice" potrebno je da ste već oprobani stvaralac (umjetnik bilo koje vrste) i da imate šta da pokažete kolegama. To mogu biti vaše objavljene knjige (umjetničke, stručne, udžbenici), muzički albumi, besjede, umjetničke slike, predmeti ili fotografije. Posebno cijenimo bogatstvo ideja i originalnost razmišljanja u predstavljanju umjetničkih formi nastavnika sa posebnim vještinama (muzičari, slikari, vajari, dizajneri, fotografi, pisci, pjesnici, sportisti) koji posjeduju sposobnost stvaranja snagom svoje mašte, volje i kreativnosti.

  • Listu odabranih predavača, njih deset iz šest zemalja, objavljujemo najdalje do 20.septembra 2019.
  • Listu odabranih izlagača, njih nekoliko desetina, objavljujemo najdalje do 01.oktobra, 2019.
  • Listu odabranih stvaralaca, obajvljujemo najdalje do 10.oktobra, 2019.

 

Ovdje možete da se prijavite za učešće na konferenciji.

Lokacija konferencije: Dečji kulturni centar Beograd

 

NAPOMENA: Ukoliko već niste, a želite da pokušate da postanete punopravni član asocijacije ili da, možda, ponesete Titulu "Najbolji Nastavnik bivše Jugoslavije", ovdje je link do aplikacionog formulara.