OVDE možete pogledati agendu događaja u Skoplju! 
Lokacija hotela u kojem će biti smješteni učesnici konferencije.
Lokacija mjesta realizacije 1.dana konferencije, Dečji kulturni centar.
Lokacija mjesta 2.dana konferencije Kinoteka na Makedonia.

 
 
GOVORNICI NA KONFERENCIJI


POZDRAVNI GOVORI

KIRIL

Слика
 

SUZANA

Слика
 

Ксенија

Слика
 

VESELA

Слика
 

ŽELJANA

Слика
 
 

MOTIVACIONA PREDAVANJA

MODERATORI
 

STOJANKA

Слика
 

SANELA

Слика
 

SAVA

Слика
 

ЈАSMINA

Слика
 
 MOTIVACIONA PREDAVANJA
 

1.tema

ЕNTUZIJAZAM U OBRAZOVANJU

 
 

NADA

Слика
 

SANDRA

Слика
 
 

BOJANA

Слика
 

КRSTO

Слика
 
 

2.tema

DOSTUPNOST PRIMJERA DOBRE NASTAVNIČKE PRAKSE


 

МILIJANA

Слика
 

ТАТJANA 

Слика
 

SNJEŽANA

Слика
 

3.tema

LIDERSTVO U OBRAZOVANJU U SLUŽBI AFIRMACIJE NASTAVNIČKE PROFESIJE

 
 

ZORAN

Слика
 

OLIVERA

Слика
 

МILJAN 

Слика
 

4.ТЕМА ПРЕДНОСТИ умрежавања НАСТАВНИКА У будућности


DUŠANKA

Слика
 

BORKO 

Слика
 

SMILJA 

Слика