Konferencija "Svijet obrazovanja briše granice"

 

 

Zašto se umrežavamo na EX YU prostoru?

Nastavnici cijelog svijeta jesu posebni, ali nastavnici EX YU se razlikuju. Preživjeli su strahote raspada države u kojoj su rođeni. Probudili su se u novim, sada svojim državama. Imaju danas svoje nacionalne heroje, svoj jezik, grade svoju istoriju. Međutim, i dalje su zadržali rezilijentnost, stečenu životom na ovim prostorima. Imaju i zajedničku osobinu istrajavanja, uprkos svemu. Uprkos malim platama, uprkos nemogućim uslovima rada, uprkos nepoštovanju profesije od strane društva, nastavnici bivše Jugoslavije uspijevaju da opstanu i zadrže u sebi tu iskru inspiracije i motivacije za vraćanje duga svojoj zemlji, svome narodu i svojim potomcima.

 

Zašto se povezujemo putem regionalnih konferencija?
Želimo da, konačno, i prostor bivše Jugoslavije uhvati korak sa najboljima u svijetu, da postanemo vidljiviji i da nastavnici sa ovih prostora budu, u budućnosti, primjer za ugled nastavnicima svijeta, kao što su oni, nama, danas.

 

Da li je zadatak koji smo sebi postavili preambiciozan?
Vjerujemo da jeste, isto kao što vjerujemo i da je cilj dostižan, ako napravimo dovoljno jaku i veliku mrežu. Zato vas pozivamo da doprinesete našoj namjeri, tako što ćete se sa nama povezati dajući svoj doprinos konferencijiama Najboljih nastavnika bivše Jugoslavije.

 

je neprofitabilni projekat obrazovnih lidera sa Balkana koji ima cilj da umreži nastavnike entuzijaste, iz svih zemalja sa prostora bivše Jugoslavije, koji su spremni da ulože zajedničke napore da radeći na razvoju i jačanju obrazovne mreže regiona motivišu i inspirišu najbolje nastavnike da zajedničkim snagama mijenjaju obrazovnje u ovom dijelu svijeta.

 

Ciljevi i zadaci


  • Umrežavanje najboljih nastavnika iz država sa prostora bivše Jugoslavije u cilju saradnje, razmijene ideja i resursa u sferi obrazovanja i vaspitanja i istraživačke dijelatnosti iz oblasti obrazovanja, kulture, nauke, sporta, zdravih stilova života, ekologije, obrazovnog turizma...
  • Povećanje vidljivosti rada i stvaralaštva nastavnika regiona koji imaju moć da motivišu i inspirišu svoje učenike, sa ciljem njihove regionalne promocije, afirmacije i davanja tehničke podrške pri apliciranju za Global Teacher Prize i druga svjetska renomirana nastavnička takmičenja.
  • Regionalno umrežavanje najboljih nastavnika država bivše Jugoslavije u cilju veće vidljivosti i prisutnosti na obrazovnoj mapi svijeta.
  • Uticaj na stvaranje bolje medijske slike učiteljske profesije putem promocije i afirmacije primjera najboljih učiteljskih praksi.
  • Pokretanje novih nacionalnih i međunarodnih projekata koji su u skladu sa 17 ciljeva održviog razvoja UN.
  • Podrška postojećim nacionalnim i međunarodnim obrazovnim projekatima (školski međunarodni projekti, učenička i nastavnička međunarodna takmičenja, obrazovni festivali, različiti vidovi onlajn obuka, saradnje i komunikacije, izbori i nagrađivanje najboljih nastavnika i učenika...) koji promovišu mobilnost učenika i nastavnika u ovom regionu u cilju rušenja barijera nastalih tokom devedestih godiena 20.vijeka i izgradnje prijateljskih i saradničkih odnosa.
  • Stvaranje uslova za pokretanje širokih javnih rasprava na temu modernizacije školskih sistema u regionu u skladu sa medjunarodnim standardima, potrebama društva i tržišta.
  • Pokretanje stvaranja zajedničkog sajta, elektronskog časopisa i TV emisija u cilju promocije i afimracije primjera dobrih nastavničkih praksi ovog dijela svojeta.

 

 

Ciljevi će se realizovati kroz organizovane aktivnosti, i to: radionice, stručne skupove, konferencije, skajp konferencije, tribine, okrugle stolove, festivale, smotre, webinare, objavljivanje stručnih radova, knjiga i publikacija, audio i video materijala i javno predstavljanje, promovisanje i afirmisanje aktivnosti u navedenim oblastima.