Uncategorised

je neprofitabilni projekat obrazovnih lidera sa Balkana koji ima cilj da umreži nastavnike entuzijaste, iz svih zemalja sa prostora bivše Jugoslavije, koji su spremni da ulože zajedničke napore da radeći na razvoju i jačanju obrazovne mreže regiona motivišu i inspirišu najbolje nastavnike da zajedničkim snagama mijenjaju obrazovnje u ovom dijelu svijeta.

 

Ciljevi i zadaci


  • Umrežavanje najboljih nastavnika iz država sa prostora bivše Jugoslavije u cilju saradnje, razmijene ideja i resursa u sferi obrazovanja i vaspitanja i istraživačke dijelatnosti iz oblasti obrazovanja, kulture, nauke, sporta, zdravih stilova života, ekologije, obrazovnog turizma...
  • Povećanje vidljivosti rada i stvaralaštva nastavnika regiona koji imaju moć da motivišu i inspirišu svoje učenike, sa ciljem njihove regionalne promocije, afirmacije i davanja tehničke podrške pri apliciranju za Global Teacher Prize i druga svjetska renomirana nastavnička takmičenja.
  • Regionalno umrežavanje najboljih nastavnika država bivše Jugoslavije u cilju veće vidljivosti i prisutnosti na obrazovnoj mapi svijeta.
  • Uticaj na stvaranje bolje medijske slike učiteljske profesije putem promocije i afirmacije primjera najboljih učiteljskih praksi.
  • Pokretanje novih nacionalnih i međunarodnih projekata koji su u skladu sa 17 ciljeva održviog razvoja UN.
  • Podrška postojećim nacionalnim i međunarodnim obrazovnim projekatima (školski međunarodni projekti, učenička i nastavnička međunarodna takmičenja, obrazovni festivali, različiti vidovi onlajn obuka, saradnje i komunikacije, izbori i nagrađivanje najboljih nastavnika i učenika...) koji promovišu mobilnost učenika i nastavnika u ovom regionu u cilju rušenja barijera nastalih tokom devedestih godiena 20.vijeka i izgradnje prijateljskih i saradničkih odnosa.
  • Stvaranje uslova za pokretanje širokih javnih rasprava na temu modernizacije školskih sistema u regionu u skladu sa medjunarodnim standardima, potrebama društva i tržišta.
  • Pokretanje stvaranja zajedničkog sajta, elektronskog časopisa i TV emisija u cilju promocije i afimracije primjera dobrih nastavničkih praksi ovog dijela svojeta.

 

 

Ciljevi će se realizovati kroz organizovane aktivnosti, i to: radionice, stručne skupove, konferencije, skajp konferencije, tribine, okrugle stolove, festivale, smotre, webinare, objavljivanje stručnih radova, knjiga i publikacija, audio i video materijala i javno predstavljanje, promovisanje i afirmisanje aktivnosti u navedenim oblastima.