Dušica je preduzetnica i osnivač Kreativnog centra za decu „ZzzUM“, jedinstvenog koncepta edukacije, zabave i igre koji provereno, već deset godina, utiče na razvoj svih potencijala kod dece razvijajući ih isključivo kroz sve vidove umetnosti. Namenjen je deci predškolskog i školskog uzrasta. Dve godine kasnije, osnivač je i Dramskog udruženja mladih “ZzzUM” koje okuplja srednjoškolce, studente, profesionalne glumce, pevače, nastupajući u Srbiji i inostranstvu.

Osnivač je muzičkog ansambla “DRUM” 2009. Osnivač prvog letnjeg kampa slikanja, pevanja i glume u prirodi, već 5 godina zaredom: Obučila do sada više od 500 dece, za više od 1000 dece radila radionice u okviru seminara i radionica u inostranstvu.

Na Medjunarodnom pozorišnom festivalu “Lektirići ex YU” 2017. dobitnik je nagrada:

  • -za najboljeg pedagoškog pregaoca
  • -za najbolju književnu adaptaciju teksta
  • -za najbolji scenski govor  

Bila je predavač na Kulturnom proleću Srbija-Švedska 2013. gde je realizovala radionicu Igra senki sa decom iz Štokholma, organizator Pygmeteatern i Savez Srba u Švedskoj. Tokom 2012. je režirala program o Životu Svetog Save na Svetosavskoj akademiji u Beču, Akzent Theater, poziv Pravoslavne srpske crkve u Beču. Iste godine režira i program na Vidovdanskoj akademiji u Beču, poziv srpske ambasade u Beču, organizator Savez Srba u Austriji

Od 1998-2002, donirana od Japan Emergency NGO, radila program psihosocijalne podrške izbeglim i raseljenim licima kao instruktor glume i voditelj radionica psihodrame. 

Pobornik je celoživotnog strućnog usavršavnja, te je u prethodnim godinama pohađala sledeće obuke:

  • Geštalt psihoterapija, zvanje: voditelj psihodramskih radionica 
  • Veština komunikacije i tipovi ličnosti”, zvanje: stručnjak za veštine komunikacije u biznisu 
  • Kako komunikacijom razviti pozitivan mozak kod deteta”, zvanje: stručni saradnik u psihološko-pedagoškoj nastavi
  • Kreativno pisanje, nivo master klas, predavači Aleksandar Petrović i Gordana Čobanović

              -Dramski pristup u nastavi, na Filološkom fakultetu, u organizaciji Društvo za jezik i kulturu,

 zvanje: Inovativni metodičar nastave kompetencije za nastavnu oblast, predmet i metodiku nastave i upravljanje odeljenjem