Prof.dr SUZANA KIRANDŽINSKA
Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij"  Skoplje, Makedonija

Prof. dr Suzana Kirandžiska, izvršni direktor Fondacije za obrazovne i kulturne inicijative „Korak po korak“, Skoplje-Makedonija, sa preko 15 godina profesionalnog iskustva u predškolskom i osnovnom obrazovnom sistemu. Prof. dr Kirandžiska ima veliko iskustvo u osmišljavanju, organizovanju i sprovođenju edukativnih treninga i seminara za učesnike iz različitih ciljnih grupa kao što su nastavnici, državni službenici, psiholozi ili predstavnici nevladinih organizacija. Njeno značajno znanje u radu na politici i zakonskom okviru za predškolsko i osnovno obrazovanje, uključujući i pripremu „Nacionalne strategije predškolskog obrazovanja u Makedoniji 2005-2015,  su razlozi zbog kojih je poštovana među nasatvnicima i obrazovnim institucijama u svojoj zemlji, ali i šire. Koautor je priručnika pod nazivom „Stvaranje okruženja za učenje za 21. vek“, urednik vodiča za rad sa djecom iz porodica sa posebnim potrebama „Otvori krug“, urednik publikacije „Članci o socijalnom uključivanju “Djeca i mladi ”, urednik „Praktikuma za nastavnike“ i urednik vodiča „Suradnja škola sa porodicama i lokalnim zajednicama “.
Dr Kirandžiska smatra da samo stalno i doživotno učenje mogu promijeniti svijet.