Vesna je profesionalnu karijeru 1993.godine u Petoj Ekonomskoj školi Rakovica, na mestu profesora književnosti. Već u februaru 1994. godine dopunjuje fond časova u Osnovnoj školi "Miahilo Petrović Alas". Sve do 2000.godine zaposlena je u obe škole, a od 2000. prelazi na puno radno vreme u OŠ "Mihailo Petrović Alas".


Nastavnički posao obavlja do 2006. godine kada postaje pomoćnik direktora a 2007. godine postaje direktor škole.Na mestu direktora škole bila je sve do septembra 2016. godine kada preuzima dužnost Pomoćnika ministra za osnovno i predškolsko obrazovanje i vaspitanje sve do septembra 2019. godine.


Obavljajući nastavnički poziv dobitnik je mnogih nagrada, zajedno sa svojim učenicima, na takmičenjima iz jezika i kulture izražavanja kao i u dramskom i recitatorskom stvaralaštvu. Posebno je važna činjenica da je dugogodišnji mentor studentima Filološkog fakulteta kod koga su obavljali metodičku praksu i polagali praktični deo ispita iz Metodike. Кao direktor škole, zajedno sa svojim nastavnicima, znatno je unapredila obrazovna postignuća učenika, uvodila inovacije i projekte relevantne za doprinos kvalitetnom obrazovanju. Preduzetništvo, kreativan rad, otvoren pristup i pozitivna pedagoška motivacija doprineli su da škola postane prepoznata u obrazovnom sistemu Srbije.


U periodu obavljanja dužnosti Pomoćnika ministra prosvete u Vladi Republike Srbije, učestvovala je u reformskim procesima, razvijala projekte preduzetništva, finansijske pismenosti, digitalizacije, demokratske kulture u školama, inkluziji ...


Dobitnik je nagrade Grada Beograda u 2018. godini za doprinos unapređivanju obrazovanja.