Doktorirala je na Filozofskomm fakultetu u Banja Luci. Pre toga je završila Defektološki fakultet kao prvi diplomirani defektolog - surdoaudiolog. Zaposlena je u JU “Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora“ u Tuzli, u Bosni i Hercegovini. Ima zvanje profesora savjetnika s najvećim brojem bodova od svih nastavnika i stručnih suradnika sa područja Tuzlanskog kantona.

Od 2012- 2018. godine angažovana je kao viši asistent – stručni suradnik na Edukacijsko- rehabilitacijskom fakultetu. Od 2015- 2017. godine angažovana je kao profesor na Visokoj međunarodnoj školi u Cazinu na studijskim programima Specijalna edukacija i rehabilitacija, Socijalni rad i Pedagogija.

Autor je 30 naučnih radova objavljenih na području Bosne i Hercegovine, ali i inostranstva. Autor je i koautor 50 stručnih radova. Izlagač sje na mnogobrojnim konferencijama, okruglim stolovima, naučnim skupovima. Autor, edukator i kordinator je na različitim projektima odobrenim od Federalnog ministarstva obrazovanja na teme:

 • Rad sa djecom s posebnim potrebama, 
 • Edukacija roditelja romske nacionalnosti o važnosti obrazovanja,
 • Preventivni programi vršnjačkog nasilja,
 • Edukacija nastavnika za učenje znakovnog jezika...

Certificirani je trener CIVITASA, te od strane Pedagoškog zavoda Tuzla angažovana za obuku nastavnika i stručnih suradnika iz predmeta Građansko obrazovanje. Autor je više priručnika, i to:

 • Smjernice nastavnicima za rad s djecom s posebnim potrebama,
 • Inkluzivni pristup u građanskom obrazovanju,
 • Riznica znanja (radni listovi za djecu s posebnim potrebama u inkluzivnom procesu),
 • Priručnika za nastavnike za rad sa djecom oštećenog sluha Učimo prirodu- priručnik i radni listovi.

Priručniku za nastavnike za rad sa djecom oštećenog sluha Učimo Prirodu, svi pojmovi predstavljeni su dvoručnom abecedom, prvi takve vrste na prostorima ex Jugoslavije.

Dr Amra je autor i slijedćih udžbenika za studente i učenike:

 • Integrativna pedagogija - odgojno-obrazovni rad sa djecom s posebnim potrebama,
 • Neverbalna komunikacija- Šta nastavnik kaže- kada ništa ne kaže,
 • Slovarica (abeceda i azbuka) za učenike oštećenog sluha.
 • Udžbenik za učenike oštećenog sluha Slovodar (udžbenik i radni listovi) za učenike oštećenog sluha 1. razreda.

Edukator je na prostoru Bosne i Hercegovine i Sandžaka na teme:

 • Rad sa djecom s posebnim potrebama
 • Vršnjačko nasilje i programi prevencije,

Tokom 2018. godine, ispred COI Step by step nominovana je među deset najboljih stručnih suradnika Bosne i Hercegovine. Dobitnica je mnogobrojnih zahvalnica, plaketa i priznanja.

Twitter

BestTeachers_EX_YU

@Bestteachers_YU

RT @zeljazelja: Dragi roditelji, Ispod je anketa kojom želimo da saznamo u kojoj meri ste zadovoljni početnom realizacijom nastave na dal…

BestTeachers_EX_YU

@Bestteachers_YU

Naša Jelena iz Srbije. #ANNEX_YU https://t.co/Po31giKlIb

BestTeachers_EX_YU

@Bestteachers_YU

Vidimo se 28-30.5.2020. u Sarajevu! 📣📣📣Javni poziv za: predavače,izlagače i promotere nastavničkog stvaralaštva, Sa… https://t.co/rfVL8wa1rz

BestTeachers_EX_YU

@Bestteachers_YU

RT @zeljazelja: This was confirmed once again at the Zagreb Regional Meeting. We had the opportunity to see how the initial tension and dis…

BestTeachers_EX_YU

@Bestteachers_YU

RT @zeljazelja: Open-minded people perceive diversity as opportunities for progress. Networking teachers in a "turbulent" space may only be…

BestTeachers_EX_YU

@Bestteachers_YU

Open-minded people perceive diversity as opportunities for progress. Networking teachers in a "turbulent" space may… https://t.co/ZglMxdYMeH

BestTeachers_EX_YU

@Bestteachers_YU

#ANNEX_YU #BestTeacher #Sarajevo #Teachers #Teaching #ANNEX_YU_4 @TeacherPrize @zeljazelja @VeseVesela https://t.co/FdBpWtXwjM

BestTeachers_EX_YU

@Bestteachers_YU

Dragi NN, U toku je prva selekcija najboljih nastavnika svijeta. Nadamo se da je barem neko od vas nominovanih iz… https://t.co/U8KRTVlenX

BestTeachers_EX_YU

@Bestteachers_YU

Nastavnica geografijeiz Crvenke u Srbiji. Jedna je od nas i jedna od rijetkih kojima su kolektiv i učenici priprem… https://t.co/sCanPTR8Hq

BestTeachers_EX_YU

@Bestteachers_YU

#ANNEX_YU https://t.co/TSrXOBRx9K