Učiteljica je u Osnovnoj školi Filip Višnjić u Beogradu, u Republici Srbiji. Radi 25 godina u nastavi. Ima zvanje pedagoškog savetnika.

Milnaka je nastavnik stvaralac. Piše pesme i priče za decu i odrasle, beletristička štiva, obavezne i neobavezne udžbenike za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole Ministarstvo prosvete Republike Srbije odobrilo je sedam njenih udžbenika. Autor je, koautor, recenzent, lektor, korektor i evaluator preko 20 publikacija. Osmišljava i kreira didaktičke društvene igre, te dizajnira i priprema različite edukativne časopise i reklamne sadržaje. Učestvovala je u izradi nekoliko zajedničkih i samostalnih autorskih projekata čiji su sadržaji namenjeni deci predškolskog i školskog uzrasta.

Član je komisije za polaganje ispita za licencu, saradnik Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja – Centra za razvoj programa i udžbenika i učestvuje u izradi Programa nastave i učenja osnovnog obrazovanja i vaspitanja kao i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Aktivna je u Društvu učitelja Beograda kao koordinator prekograničnih projekata u regionu. Angažovana je kao saradnik Instituta za moderno obrazovanje. Učesnik je brojnih seminara, konkursa i takmičenja na kojima je postigla zavidne rezultate. Mentor je na republičkim i međunarodnim takmičenjima. Dobila je nekoliko priznanja i nagrada za rad sa decom. V

oditelj je pesničke radionice „Mladi pesnici“ i administrator FB stranice Mladi pesnici i prijatelji i Košnica znanja. Napisala je libreto za operu Sedra kao istorijsko-muzički prikaz progona jednog naroda. Više o njenom radu možete pronaći na sajtu Knjige za radoznalu decu.

Njena biografija je objavljena u Leksikonu stvaralaca u preduniverzitetskom obrazovanju i vaspitanju.